Hizmetler

Anasayfa » Hizmetler

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLER

null

Harita Yapım Hizmetleri

Sayısal ve çizgisel olarak üretilen her cins ve ölçekteki kara,
deniz ve hava haritalarıdır.

null

İmar Planı ve Uygulamaları

Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen,1/100 000,1/ 50 000 veya 1/25 000 ölçekte 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yapılan planlamalardır.

null

Cins Değişikliği Hizmetleri

Tapuda cins değişikliği ise taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale getirilmesidir.

null

Dolgu & Kazı Sahası Proje Hizmetleri

Dolgu ve Kazı Sahalarının istenilen ölçekte en kesit ve boy kesit projelerinin hazırlanmasıdır.

null

Alt & Üst Yapı Proje Hizmetleri

Alt yapı Kanalizasyon Yağmursuyu içme suyu yapım, harita desteği ve projelendirme ve üst yapı işleri projelemesidir.

null

Tapu ve Kadastro Hizmetleri

Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir.

null

Eski Yapıların Rölöve Alımları

Yapının bütün boyutlarını ölçüp biçerek o yapının plan,kesit ve görünüşünü yeniden çıkarmaya işlemidir.

 Derrius Guice Jersey  Jon Bostic Womens Jersey