İmar Planı ve Uygulamaları

Anasayfa » Hizmetler » İmar Planı ve Uygulamaları

İMAR PLANI VE UYGULAMALARI

İmar Planı ve uygulaması

Parselasyon planlarının hazırlanması hizmetleri

Mevzi imar planı ve uygulaması

Tevhid

Yola terk

Yoldan ihdas

İfraz

Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen,1/100 000,1/ 50 000 veya 1/25 000 ölçekte 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yapılan, yaptırılan ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan planlardır.

İmar planı yapım projeleriniz ile ilgili talep ve isteklerinizi iletişim bölümünden iletebilir veya ofisimize uğrayabilirsiniz.

 Derrius Guice Jersey  Jon Bostic Womens Jersey